Bolje postaje

neprijatelj dobrom!!!


Preduzeće za trgovinu elektromaterijalom, kablovima, niskonaponskom opremom, rasvetnim telima i elektronskim komponentama.

Naša adresa: Svetozara Miletića 61, 23300 Kikinda

Tel - Fax: 0230/439-314, 0230/403-080 E-mail: office@jj-hera.rs

Copyright © 2015 JJ-Hera doo. All Rights Revisited


JJ-Hera doo osnovano 1992. godine sa sedištem u Kikindi je specijalizovana trgovačka firma elektromaterijalom, kablovima niskonaponskom i visokonaponskom opremom, rasvetnim telima i elektronskim komponentama.


JJ-Hera doo oslanjajući se pre svega na iskustvo i jake poslovne veze kako sa domaćim tako i ino-dobavljačima, uspela je da za kratko vreme postane jedna od zapaženijih trgovačkih firmi na prostoru Vojvodine a samim tim i Srbije. Firma sarađuje sa nizom komitenata iz oblasti: elektoprivrede, elektromonatže i industrije a kao garanciju kvalitetne i brze isporuke ima osvedočenu saradnju kako sa domaćim tako i sa inostranim dobavljačima.


JJ-Hera doo raspolaže savremenim poslovnim i skladišnim prostorima i sredstvima za manipulaciju i brzu isporuku elektromaterijala kao i zalihama širokog asortimana kako bi u najkraćem roku udovoljili zahtevima kupaca. Skladišta se redovno snabdevaju robom sa domaćeg i inostranog tržišta.


O nama Novo u ponudi! Bolje postaje neprijatelj dobrom!